Výsev uhoriek

Uhorka siata – Cucumis sativus L.

Uhorky sa delia na dve pestovateľské skupiny. Prvou skupinou sú uhorky nakladačky, ktoré sa pestujú výhradne z priameho výsevu. Ľudový termín výsevu je 25. apríla (Na Marka, uharky do jarka), výsev je samozrejme možné robiť od konca apríla do začiatku mája. Druhým termínom na priamy výsev je polovica júna. Výsev sa vykonáva do hĺbky 20 – 40 mm. Vzdialenosť rastlín v riadku je 0,2 – 0,25 m a riadky sú od seba vzdialené 1,2 m. Počas pestovania je dôležité zabezpečiť pravidelnú závlahu.

Druhú pestovateľskú skupinu tvoria uhorky šalátovky, ktoré sa predpestovávajú približne 12 – 16 dní. Výsadba na trvalé stanovisko by mala byť po 15. máji. Z toho vyplýva termín výsevu 1. máj. Pri výsadbe na trvalé stanovisko by mali mať sadenice vyvinuté klíčne listy a jeden, maximálne dva pravé listy. Ak by mala sadenica pri výsadbe viac pravých listov, jej rast je spomalený. Pri predpestovaní je potrebné dbať na závlahu.