Tráva univerzálna 500g

Zloženie:
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 70%
Kostrava červená (Festuca rubra rubra) 30%