Tráva parková 500g

Zloženie:
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 30%
Kostrava červená (Festuca rubra rubra) 60%
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 10%