Tráva golfová 2kg

Zloženie:
Kostrava červená (Festuca rubra rubra) 45%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 10%
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 20%
Kostrava červená trstnatá (Festuca rubra commutata) 25%