Tráva do tieňa 1kg

Zloženie:
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 50%
Kostrava červená (Festuca rubra rubra) 30%
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 10%
Kostrava ovčia (Festuca ovina) 10%