Tráva do sucha 2kg

Zloženie:
Kostrava trsťovitá (Festuca arundinacea) 70%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20%
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 10%