Predpestovanie plodovej zeleniny

Medzi najznámejšiu a najviac pestovanú plodovú zeleninu v úžitkových záhradách patrí rajčiak, paprika a uhorka. Základom úspechu k dopestovaniu chutnej úrody je správne predpestovanie sadeníc a následná starostlivosť o rastliny počas vegetácie. Dôležitosť sa kladie najmä na zdravotný stav a vitalitu, ktorá je ovplyvňovaná viacerými faktormi, ako je kvalita osiva, vek osiva, pestovateľský substrát, odroda a priebeh predpestovania. K dopestovaniu čo najkvalitnejších sadeníc je potrebné poznať základy predpestovania, k čomu vedie tento článok.

Plodová zelenina predstavuje u pestovateľov jednu z najobľúbenejších skupín zeleninyktorá je však náročná na klimatické podmienky. Zo zdravotného významu je vhodné takmer všetku plodovú zeleninu (okrem baklažánu) konzumovať v surovom stave, dá sa však tepelne upravovať alebo konzervovať. Najväčší záujem o rajčiaky, papriku a uhorky je na priamy konzum. V posledných rokoch stúpa najmä spotreba tejto zeleniny zo Slovenských produkčných plôch, nakoľko firmy dokážu zásobovať obchodné centrá kvalitnými produktami aj počas zimných mesiacov.

Ako začať s plodovou zeleninou?

Charakteristickým znakom plodovej zeleniny je vysoká náročnosť na pôdne a klimatické podmienky a jej citlivosť na mráz. Žiaduce je predpestovanie v teplých a slnečných miestnostiach domu alebo v skleníkoch a zabezpečenie priepustných a výživných substrátov počas pestovania. Predpestovanie sadeníc je zložitý proces, kedy sa pestovateľ snaží dopestovať čo najkvalitnejšiu sadbu. K dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku je potrebné zakúpiť kvalitné osivo a k výsevu používať výsevný substrát, ktorý je ľahký, priepustný a obsahuje zásobu základných živín.

Spôsoby predpestovania sadeníc

V praxi je možné sa stretnúť s dvoma spôsobmi predpestovania sadeníc. Prvým je výsev v debničkách (drevené alebo plastové nádoby), kde sa osivo rozprestrie po substráte a jemne zasype. Mladé rastliny z výsevných debničiek je potrebné rozsadiť, keď im narastú 2 – 3 pravé listy do malých kontajnerov alebo rašelinových zakoreňovačov (rajčiak, paprika). K rozsádzaniu sa používa najčastejšie univerzálny záhradnícky substrát. Výhodou tohto spôsobu je možnosť výberu zdravých a vitálnych sadeníc, ktoré sa ďalej pestujú, zakrátenie a podpora rozvetvenia koreňov a obmena substrátu. Medzi nevýhody patrí potreba rozsádzania, čo je časovo náročnejšie,  šok z presadenia, kedy sadenice po presadení výrazne zbrzdia na krátky čas rast a vyššia spotreba osiva.

Druhým spôsobom je priamy výsev do zakoreňovačov (rašelinové zakoreňovače, Jiffy tablety, multiplaty), kde odpadá rozsádzanie, pretože sa do každého zakoreňovača vysieva po jednom semene. Výhodou je nízka spotreba osiva a odpadá samotné rozsádzanie. Rašelinové zakoreňovače navyše ponúkajú bezodpadové predpestovanie sadeníc, pretože sa do pôdy sadia celé aj so sadenicami, kde sa postupne rozložia. Nevýhodou môže byť zvýšená spotreba zakoreňovačov a substrátu, najmä pri staršom osive, kedy nemusí vyklíčiť všetko osivo.

otužovanie

Pred výsadbou sadeníc na trvalé stanovisko prebieha otužovanie. Dôvodom tohto kroku je prispôsobenie sadeníc podmienkam na trvalom stanovisku. Prebieha tak, že počas desiatich dní sa rastliny vystavujú o niečo nižším teplotám, než pri ktorých boli pestované a znižujú sa závlahové dávky.

PRAKTICKÉ RADY NA ZÁVER

Predpestovanie sadeníc nie je vždy jednoduchá záležitosť. Vyžaduje dostatok priestoru, zabezpečenie vhodných teplôt na klíčenie a rast, pravidelnú zálievku s hnojením a čas na rozsádzanie. Svoju úlohu zohráva aj kvalita osiva. Klíčivosť sa pochybuje približne na úrovni troch rokov. Staršie osivo má nižšiu klíčivosť a rast rastlín môže byť taktiež obmedzený. Vhodné je investovať do nového osiva, ktoré nie je drahé. Záhradné centrá ponúkajú taktiež možnosť zakúpiť si hybridné odrody, ktoré majú vysokú klíčivosť, sú odolnejšie a plody kvalitnejšie. Treba však počítať s vyššou cenou osiva, ktoré sa nakupuje po kusoch. Na záver možno zhodnotiť, že investovaný čas do tohto procesu prinesie svoju odmenu vo forme zdravých sadeníc a následne chutných plodov, ktorým sa tie z obchodných reťazcov len ťažko vyrovnajú.

Autor: Ing. Lukáš Vaštík