Očkovanie ruží

Ruže sú jedným z najpopulárnejších kvetov na svete. Tento symbol elegancie a krásy je od nepamäti súčasťou vidieckych predzáhradok a reprezentatívnych plôch mestskej zelene. Svoje použitie nachádzajú taktiež pri tvorbe aranžmánov a dekorácií. Vyznačujú sa bohatou násadou kvetov od konca mája, pričom niektoré dokážu postupne vytvárať kvety až do októbra. Ponúkajú širokú paletu farieb a novšie kultivary vynikajú farebnými kombináciami kvetov. Neodmysliteľnou vlastnosťou väčšiny ruží je aj ich prenikavá vôňa, ktorá dokáže spríjemniť pôžitok z nich.

Šľachtitelia ruží na Slovensku

Ruže sú súčasťou ľudskej populácie už dlhé roky. Spočiatku boli známe len základné druhy, ako ruža šípková (Rosa canina), ruža vráskavá (Rosa rugosa), ruža mnohokvetá (Rosa multiflora) alebo ruža Hugova (Rosa hugonis). Neskôr sa začali ruže šľachtiť a objavili sa ruže výraznejšie svojou farbou, tvarom kvetu, dĺžkou kvitnutia a vôňou. V dnešnej dobe je vyšľachtených tisícky kultivarov ruží vhodných k všestrannému použitiu.

Medzi najznámejších šľachtiteľov pôsobiacich na Slovensku patril Rudolf Geschwind (29.8. 1829 – 30.8.1910.), pričom sa eviduje do dnešných dní pestovanie 120 odrôd, ktoré vyšľachtil. Jeho zbierku ruží zhromaždila grófka Mária Henrieta Choteková (24.11.1863 – 13.2.1946) v tom čase v najväčšom rozáriu strednej Európy – v Dolnej Krupej, kde pestovala 6 000 krov ruží a taktiež niekoľko ruží aj vyšľachtila. V súčasnosti na Slovensku pôsobia šľachtitelia ruží František Chorvát, ktorý vyšľachtil niekoľko odrôd mnohokvetých ruží, miniatúrne ruže šľachtí Silvester Győri a expertom na veľkokveté a mnohokveté ruže je František Glváč. Najväčšie zbierky ruží sa nachádzajú v arboréte Tesárske Mlyňany a v arboréte Borová Hora. Medzi svetovo najznámejších šľachtiteľov sa zaraďuje Brit David Austin (16.2.1926 – 18.12.2018), ktorý vyšľachtil stovky ruží známych po celom svete pod značkou David Austin Roses. Ďalšou významnou spoločnosťou je Kordes v Nemecku, ktorá ponúka širokú paletu pestovateľských skupín ruží a firma Meilland vo Francúzsku. V dnešnej dobe sa spoločnosti snažia vyšľachtiť ruže čo najmenej náchylné na choroby a poskytnúť čo najdlhší pôžitok z kvitnutia. Tieto ruže sú však vo vyššej cenovej kategórii.

Očkovanie

Očkovanie ruží je najrozšírenejší spôsob množenia vyšľachtených odrôd ruží v okrasnom škôlkarstve. Vykonáva sa na prelome mesiacov júl/august na takzvané „spiace očko“ a využíva sa spôsob očkovania „do tvaru písmena T“. Pred samotným očkovaním je dôležitá príprava podpníkov. V Česku a na Slovensku je často používaný podpník „Pávuv šípek“, ktorý nemá tŕne a uľahčuje tak prácu pri manipulácii. Podpníky sa množia výsevom po stratifikácii v novembri, vyorávajú sa na jeseň nasledujúceho roka. Po vyoraní sa roztriedia podľa hrúbky koreňového krčka a uskladnia sa počas zimy vo vlhkom piesku v chlade a tme. Začiatkom jari nasledujúceho roka sa škôlkujú do riadkov, približne 15 – 20 cm od seba, koreňový kŕčok sa ponechá približne 10 cm nad povrchom pôdy a následne sa z oboch strán podpníky prihrnú.

Zaočkovaná

Takto sa vysádzajú z dôvodu ľahšieho prístupu ku koreňovému krčku pri očkovaní, kedy je pôdu jednoduchšie odhrnúť od podpníkov. V súčasnosti je vhodné na vysadené plochy podpníkov zabezpečiť závlahu, či už postrekom na veľké plochy alebo natiahnutím kvapkovej hadice na menšie plochy do riadkov k podpníkom kvôli lepšiemu zakoreneniu.

Príprava vrúbľov

Na očkovanie je dôležitá príprava vrúbľov, z ktorých sa očká budú odoberať. Vrúble sa odoberajú z vyzretých jednoročných výhonov. Po odobratí sa vrúble zastrihnú po vyzretú zdrevnatenú časť, listy sa skrátia, pričom sa nechá iba listová stopka dlhá približne 1 cm, odstránia sa tŕne, označia sa a odložia do nádoby s vodou. Pred očkovaním je dôležité prúdenie miazgy na podpníkoch. To sa vyznačuje ľahkým odlúpením kôry od dreva. V suchých letných dňoch to môže byť problém, preto je dôležité aspoň dva týždne pred samotným očkovaním podpníky zavlažovať. Príprava podpníkov spočíva v odhrnutí pôdy od koreňového krčka a očistení od zvyškov pôdy.

Vodorovný rez

Zvislý rez

T rez na podpníku

Odchlípnutie kôry

T rez na podpníku

Ruže sa očkujú práve do koreňového krčka, aby sa zamedzilo podrážaniu planej časti ruže vo výsadbách. V mieste koreňového krčka sa vykoná rez „tvaru písmena T“. Následne sa odoberie očko s kôrou z vrúbľa. Rez pri odoberaní očka sa robí na vrúbli zdola nahor. Z odobratého očka sa následne odstráni drevo, ktoré sa spolu s očkom odobralo z vrúbľa. Takto pripravené očko sa vloží do podpníka a zareže sa časť kôry pretŕčajúca nad miesto rezu na koreňovom krčku. Následne sa miesto očkovania stiahne gumovou páskou, ktorá sa po čase sama rozpadne. Podpníky sa následne po miesto očkovania prihrnú a zalejú.

Odber očka

Vkladanie očka

Zagumičkovanie

Zagumičkovaná ruža

Starostlivosť o podpníky

Ak po troch týždňoch začnú listové stopky odpadávať z očiek, je to znakom ujatia očka. Na jeseň sa miesto očkovania prihrnie, aby sa tak očká chránili proti vymrznutiu. Následný rok na jar sa podpníky zrežú nad miestom očkovania. Počas vegetácie, keď nové výhony odrastú, zaštipnú sa na dĺžku 10 cm kvôli rozvetveniu. Dôležitou súčasťou starostlivosti počas vegetácie je hnojenie, zalievanie, poprípade chemická ochrana proti chorobám a škodcom. Ruže sa na stanovisku nechajú počas celého vegetačného obdobia a na jeseň po opadnutí listov sa môžu vyorávať a vysádzať na trvalé stanovisko. Pôdopokryvné ruže a miniruže sa množia hlavne odrezkami.

Očkovanie ruží predstavuje spôsob, ktorý zaručí množenie ktorejkoľvek pestovateľskej skupiny ruží. Jedná sa o množenie pre skúsenejších záhradníkov, nakoľko vyžaduje dlhodobú prípravu podpníkov a odber očiek potrebuje správny nácvik. Taktiež sa jedná o finančne a časovo náročnejší spôsob množenia ruží. Výsledkom očkovania sú však ruže vitálne a prispôsobené pestovaniu v náročnejších podmienkach, keďže podpník je vyšľachtený z našej domácej ruže šípkovej (Rosa canina).

Podpníky + závlaha

Autor: Ing. Lukáš Vaštík