Hnojenie ovocných drevín pred výsadbou

Pestovanie ovocných drevín predstavuje pre pestovateľa mnohoročný sled pestovateľských opatrení a zásahov v podobe rezu, hnojenia, zálievky, chemickej alebo biologickej ochrany až po zber úrody. Pri správnom pestovaní sa ovocné dreviny dostávajú do rodivosti po troch (jablone na slabo rastúcich podpníkoch), piatich (slivky) až ôsmych rokoch (orechy). Počas prvých neplodných rokoch je potrebné na ovocných drevinách zapestovať […]

Zimná ochrana kmeňov drevín

Každoročný príchod zimy spôsobuje zmeny v priebehu životných procesov drevín. Okrem opadu listov ustáva rast, príjem vody a živín, znižuje sa potreba chemickej ochrany a starostlivosti. Nastávajú však aj komplikácie spôsobené kombináciou teplých slnečných dní a studených mrazivých nocí. To má za následok sťahovanie a rozťahovanie kôry drevín a pri silnom zaťažení nastáva jej praskanie a vznikajú mrazové trhliny a dosky. Poškodené miesta […]

Základy správneho kompostovania

Súčasťou starostlivosti o úžitkovú či okrasnú záhradu je kompostovanie. Kompostovanie predstavuje kolobeh spracovania záhradníckeho odpadu, jeho premenu na organickú hmotu a živiny, ktoré slúžia ako hnojivo na podporu rastu rastlín. Pri kompostovaní je však potrebné dodržať niekoľko základných faktorov, aby prebehol proces kompostovania rýchlo a bez komplikácii v podobe hnitia a plesnivenia kompostovej zakládky. Len tak môže kompost priniesť rýchly […]

Ako bezpečne a zodpovedne používať chemické prípravky?

Pri práci s prípravkami na ochranu rastlín je dôležité si uvedomiť niekoľko všeobecných zásad. Dôležité je myslieť na ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia, preto je potrebné si preštudovať návod na použitie prípravkov s upozorneniami. Každé balenie obsahuje údaje o predpísaných ochranných pomôckach pri ich používaní, údaje o prvej pomoci pri požití, vdýchnutí alebo zasiahnutí pokožky, údaje […]

Všetko čo potrebujete vedieť o chemických prípravkoch.

Každý záhradník či záhradkár sa počas pestovania ovocia a zeleniny stretol s problémami v podobe chorôb, škodcov a zaburinenia pestovateľskej plochy. S nástupom zmeny klímy sa mení aj ich množstvo, s ktorými sa môžeme stretnúť. Jednou z možností, ako ochrániť plodiny je chemická ochrana. Tá sa vykonáva preventívne (múčnatka, obaľovače) alebo aktuálne (vošky, molice), podľa množstva škodcov. V predajniach sa pritom môžeme stretnúť s prípravkami […]

Ako vysadiť ovocné stromy?

Ako vysadiť ovocné stromy? Správna výsadba ovocných stromov ovplyvní ich zdravotný stav a nábeh do rodivosti. Kedy sadiť ovocné stromy? Voľnokorenné ovocné stromy je najlepšie vysádzať vo fáze vegetačného pokoja, čo je pomerne dlhé obdobie. Môžeme ich vysádzať od októbra do apríla. Ak stihneme stromy vysadiť už od októbra do začiatku novembra, stromy môžu stihnúť do […]