• Choroby a škodcovia broskýň
  • Príprava substrátu
  • Alelopatické vzťahy rastlín – kedy sa rastliny vzájomne chránia a prosperujú
  • Ako vysadiť ovocné stromy?
  • Jarné hnojenie
  • Zimná ochrana kmeňov drevín
  • Hnojenie ovocných drevín pred výsadbou