Ako vysadiť ovocné stromy?

Ako vysadiť ovocné stromy?

Správna výsadba ovocných stromov ovplyvní ich zdravotný stav a nábeh do rodivosti.

Kedy sadiť ovocné stromy?

Voľnokorenné ovocné stromy je najlepšie vysádzať vo fáze vegetačného pokoja, čo je pomerne dlhé obdobie. Môžeme ich vysádzať od októbra do apríla. Ak stihneme stromy vysadiť už od októbra do začiatku novembra, stromy môžu stihnúť do príchodu zimy zakoreniť a tak budú pripravené na jarnú vlahu. Dôležité je aby nebola pôda pri výsadbe zamrznutá, pokrytá snehom alebo premočená. Ovocné stromy pestované v kontajnerových nádobách sa môžu vysádzať počas celého roka okrem zimy.

Postup výsadby ovocných stromov

Výsadba stromčekov nie je komplikovaná. Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ktorými sa môžete riadiť:

Príprava stromčeka

Kúpené voľnokorenné stromy (korene bez zemného balu) je potrebné zasadiť čo najrýchlejšie aby nevyschol koreňový systém. Pred výsadbou je dobré korene ponoriť na noc do vody, čím zabezpečíme hydratáciu koreňov. Prezrite korene a odstráňte tie, ktoré sú choré alebo poškodené. Ostatné môžete skrátiť približne na 30cm a obnoviť staršie rezné rany aby sme podporili rast nových koreňov.

Vykopanie výsadbovej jamy

V deň výsadby vykopeme rýľom jamu. Výsadbová jama by mala byť tak hlboká aby boli vrchné korene pár centimetrov pod povrchom zeme. Jama by mala byť o 1 tretinu širšia ako je koreňová sústava stromu. Ak sú steny jamy utlačené, je dobré ich mierne skypriť vidlami alebo hrabľami. Utlačíme dno jamy a nasypeme trochu jemnej zeminy.

Zabezpečenie opory stromčeka

Stromček bude stabilný až keď sa poriadne zakorení. Aby sa nám nenaklonil umiestnime 7-8 cm od stredu výsadbovej jamy 1-2 oporné koly a po výsadbe ich priviažeme osmičkovým uzlom o kmeň. Takto zabezpečíme stabilitu stromu kým nezakorení. Ovocné stromy na slabo rastúcich podpníkoch budú potrebovať oporu stále. Pri silnejších podpníkoch takto spravenú oporu ponechajte 2-3 roky.

Výsadba stromčeka

Stromček vložíme do jamy a snažíme sa aby bolo miesto štepenia minimálne 10 centimetrov nad zemou. Ak by sme zakryli toto miesto, ktoré označuje zrast podpníka a vrúbľa, mohlo by sa stať že by zakorenil aj ušľachtilý kultivar a podpník by stratil svoju funkciu. Rukou uložte korene tak, aby smerovali smerom dole a boli rovnomerne rozložené v jame. Začnite pomaly prihadzovať zeminu a mierne natriasať stromček aby sa zemina dostala na všetky miesta a to hlavne medzi korene. Vyhneme sa tým vzduchovým bublinám v koreňovom systéme. Aby sme sa uistili že pri koreňoch nie je žiaden vzduch a že je stromček stabilný, utlačte ešte zeminu. Ku stromčeku ešte navŕšime zeminu toľko aby prevyšovala okolitý terén o 6-9 cm. Je to z toho dôvodu že kyprá pôda ešte pravdepodobne uľahne.

Po výsadbe

Nezabudnite stromček výdatne zaliať vodou po výsadbe a aj na druhý deň. Ak máte možnosť, príkrite pôdu v okolí stromčeka mulčom. Môžete použiť drevenú štiepku, slamu, seno, kôru alebo aj kamennú drvinu. Zabráni to prerastaniu buriny a erózii pôdy. Pred poškodením zverou, chránime stromček sieťkou.